Algemene Voorwaarden

Behandeling

Een behandeling duurt 50 tot 60 minuten. De intake bestaat uit drie sessies. Behandelingen bestaan uit gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen en het aanraken. Bij de afronding van het behandeltraject vindt een evaluatie plaats over het behandeltraject.

Betaling

De intake kost 65 euro en de vervolgbehandelingen kosten 80 euro. De factuur ontvang je aan het einde van de sessie. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum.  Wanneer er na het verstrijken van de betalingstermijn niet is betaald, stuur ik een betalingsherinnering. Wanneer binnen 30 dagen de betalingsherinnering niet is betaald, schakel ik een incassobureau in. De daarbij behorende kosten worden bij het openstaande bedrag opgeteld.

Afspraken verzetten of annuleren

Je kunt een afspraak verzetten of annuleren per mail, telefoon of Whatsapp. Binnen 24 uur van de geplande afspraak breng ik de kosten in rekening. Ook wordt bij het niet verschijnen zonder afmelding, de afspraak in rekening gebracht.

Dossier en communicatie met derden

Als haptotherapeut ben ik verplicht een dossier bij te houden en houd ik me aan de wettelijke eisen m.b.t. verslaglegging en privacy. Communicatie met derden zoals de huisarts, verwijzer of andere hulpverlener vindt alleen plaats met jouw toestemming. De volledige privacyverklaring vind je op deze website.

Klachten

Zie klachtenregeling op deze website

Coronamaatregelen

Ik volg de richtlijnen van het RIVM. Ik verzoek je thuis te blijven bij één of meerdere van onderstaande gevallen:

  • Verkoudheidsklachten, griepklachten, benauwdheid, verhoging of koorts, reuk- of smaakverlies;
  • Het nog niet 24 uur klachtenvrij zijn van bovenstaande klachten;
  • Het in quarantaine moeten zijn volgens de huidige richtlijnen van het RIVM.