Klachtenprocedure Haptotherapie Ruth Heinen

Ik stel mij als doel op om de zorg optimaal te laten verlopen. Als je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd behandeld of begeleid bent en hier een klacht voor wilt indienen kan dat volgens de onderstaande stappen.

Deze stappen zijn ook terug te lezen op de website van mijn Beroepsverening de NFG https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

De klachtenfunctionaris van de NFG is Theo Splinter. Hij is te bereiken op T. 06 – 4616 0403 of  vertrouwenspersoon@de-nfg.nl

Stap 1   Bespreek eerst de klacht met de hulpverlener.

Als je vagen hebt over de behandeling, ontevreden bent of een klacht wilt indienen, dan kan je het altijd aan mij kenbaar maken. We kunnen in een gesprek hopelijk tot een bevredigende oplossing komen. 

Mocht dit niet het geval zijn: Volg dan stap 2.

Stap 2   Meldt de klacht bij de Beroepsorganisatie (BO) van de therapeut.

Je kunt (gratis) contact opnemen met de contactpersoon Klachtbehandeling van de NFG. Dit persoon helpt de klacht te verhelderen, ondersteunt op basis van een stappenplan en onderzoekt de klacht om tot een vergelijk te komen. Mogelijk betekent dit om opnieuw contact op te nemen met mij als hulpverlener.

Het kan ook betekenen dat de klacht wordt doorgezet naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Volg in dit geval stap 3.

Stap 3   Meldt uw klacht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Samen met de contactpersoon Klachtenbehandeling geeft u de klacht door aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het doel is het vinden van een mogelijk vergelijk volgens een goedgekeurde klachtenprocedure. Meestal lukt dit.

Lukt dit niet dan kun je de klacht inbrengen bij de onafhankelijke Geschillencommissie.

Stap 4   Laat de klacht behandelen door de Geschillencommissie.

Dit kan alleen als de klachtenprocedure niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid.

Je kunt bij een onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Zorg een geschil indienen.

De Geschillencommissie kijkt of de klacht ontvankelijk is; laat ruimte voor een schikking en doet waar gewenst is een bindende uitspraak. Een eventuele stap daarna naar de rechter leidt tot toetsing van het werk van de Geschillencommissie. Er volgt geen nieuw proces.

Ik ben via de NFG aangesloten bij een Geschillencommissie Complementaire Zorg.